Po�et �len� a sponsor� EFN

od doby vzniku v listopadu 1996

 

 

23 - 11 - 2013, pouze 17 roky od sv�ho zalo�en�,

EFN ��t� v�ce ne� 11 513 �len�

a m� m�stn� dopisovatele ve v�ce ne� 65 zem�ch v cel�m sv�t�.