Po˙et ˙len┐ a sponsor┐ EFN

od doby vzniku v listopadu 1996

 

 

23 - 11 - 2013, pouze 17 roky od svÝho zalo×enÝ,

EFN ˙Ýt÷ vÝce ne× 11 513 ˙len┐

a m÷ mÝstnÝ dopisovatele ve vÝce ne× 65 zemÝch v celÝm svýtý.