Podlo×ka my÷i EFN

÷iŤte u×ite˙nÝ informace o jadernÝ energii

Ide÷lnÝ podlo×ka my÷i pro domov i kancel÷Ť
propagace jadernÝ webovÝ str÷nky !

Kr÷sn÷ podlo×ka my÷i EFN !

Prosvýtlete va÷i kancel÷Ť !
Surfujte a tý÷te se ze svÝho po˙Ýta˙e !

Origin÷lnÝ d÷rek : nabÝdnýte podlo×ku my÷i
va÷im pŤ÷tel┐m, koleg┐m a rodiný

SpecielnÝ cena pŤi 10 kusech !

Rozmýry : 235 mm ÷ÝŤka x 195 mm v┐÷ka x 3 mm tlou÷Ýka

PODLOÝKY MY÷I EFN jsou dod÷v÷ny pŤÝmo na va÷i adresu po÷tou. Objedn÷vka : VYPL¤TE, VYTISKNÝTE a ODE÷LETE tento objedn÷vkov┐ formul÷Ť spole˙ný s va÷Ý platbou ÷ekem na :

Association des Ecologistes Pour le Nucleaire
55 rue Victor Hugo, F-78800 Houilles, France
E-mail :
mousepads[at]ecolo.org
(spam prevention: replace [at] by @)

Pě═JMEN═*:

JM¸NO*:

ADRESA*:

PSĂ*:

OBEC*:

COUNTRY*:

OBEC*:

TELEFON:

FAX :

PROFESE:

VÝK:

years


(*) Required zone
 

ANO, r÷d bych obdr×el PODLOÝKY MY÷I EFN, prosÝm, za÷lete :

 PODLOÝKY MY÷I EFN za kus:

6 Eur x

podlo×ek my÷i =

Eur

 PODLOÝEK MY÷I EFN (krabic po 10 ks):

35 Eur x

krabic po 10 ks =

Eur


Tato cena zahrnuje po÷tovnÝ do celÝho svýta standardnÝ LETECKOU DOPRAVOU.

  VOLITELN┐ POZEMN═ PRIORITY DOPRAVA (po celÝm svýtý) (shipment is free for non urgent shipment)

doprava PRIORITY / za kus:

2 Eur x

podlo×ek my÷Ý =

Eur

doprava PRIORITY /krabic po 10 ks :

10 Eur x

krabic po 10 ks =

Eur


V÷echny platby musÝ b┐t v Euros. ÷eky budou vystaveny na francouzskou banku (nenÝ-li va÷e banka ve Francii, bude tento ÷ek vystaven va÷Ý bankou).

Pro objedn÷vky > 200 ks : se spojte s EFN

Celkov÷ darovan÷ ˙÷stka: Euros placeno: credit card ÷ekem pŤevodem
na ˙˙et: "Environmentalists For Nuclear Energy"

 

Datum :   Podpis :


_______________________________________________________________________________________________________________________
To pay by credit card, note the amount of your payment and click on the small icon just below :

  

Payment by credit card (in Euros): 1/ fill out, print (on paper or PDF), and fax this page to +33 9 55 29 00 22or e-mail it in PDF format to nuc-cz[at]ecolo.org (spam prevention: replace [at] by @) - 2/ click on the visa card logo and follow the instructions. Most credit cards are accepted (Visa, Mastercard, American Express...). The amount of your payment will be debited from your credit card account. Do not send your credit card number to EFN, please make the payment yourself as indicated by clicking on the visa card above. The transmission of your credit card number is securized by https protocol.

Payment by cheque (in Euros): fill out, print, and send this membership registration form by traditional mail with your cheque. Cheques are to be denominated in EUROS and to be drawn on a French bank. If your bank is not in France, ask your banker to prepare a cheque drawn on a French bank. Eurocheques are not accepted.

Payment by wire transfer (in Euros): 1/ fill out, print (on paper or PDF), and fax this page to +33 9 55 29 00 22 or e-mail it in PDF format to nuc-cz[at]ecolo.org (spam prevention: replace [at] by @) - 2/ send an e-mail to nuc-cz[at]ecolo.org asking for instructions concerning payment by wire transfer. You will receive instructions by e-mail.

According to the law, you have the right to access and correct the computerized information which concerns you.