Copyright

Privind drepturile de folosire sau reproducere a textelor, ilustratiilor si fotografiilor prezentate pe site

 

Toate drepturile rezervate pentru toate tarile, pentru toate textele si ilustratiile, fotografiile si documentele prezentate pe acest site. Textele, ilustratiile, fotografiile si documentele sunt proprietatea autorilor respectivi.

Orice utilizare, pentru orice scop a textelor, documentelor, fotografiilor si informatiilo prezentate, chiar si partiala, se poate face numai cu autorizarea prealabila in scris a autorului documentului, sau a unui reprezentant autorizat al proprietarului drepturilor respective.

Este considerata utilizare : arhivarea , transmisia sau reproducerea integrala sau partiala a acestor informatii, in orce forma, de exemplu in forma tiparita, in forma virtuala, pe fisiere de computer, informatie in forma electronica, sau pe orice alt suport, sau orice alta utilizare a informatiilor prezentate.

Inainte de orice utilizare a textelor, ilustratiilor, fotografiilor si documentelor, va rugam sa contactati AEPN prin posta, telefon, fax (date in home page of the web site) sau prin e-mail (spam prevention: replace A by @ in the e-mail address before sending the message) mentionand urmatoarele: identitatea dumneavoastra, adresa, e-mail, motivul solicitarii, care sunt textele, fotografiile, ilustratiile sau documentele pe care doriti sa le utilizati sau reproduce, cand e planificata utilizarea si cat timp, in ce forma (natura suportului, de exemplu : pentru tiparire intr-un ziar, pentru TV sau radio, text sau fotografii distribuite prin e-mail, sau prin lista de difuzare pe internet, sau pentru a fi incluse pe CD, texte citate intr-o carte, etc.), tipul si importanta distributiei planificate (o singura utilizare sau utilizari multiple, numarul de copii pentru ziare, audienta la prezentari TV sau radio, numarul cititorilor, abonatilor de pe lista URL si numarul de vizitatori de pe web site, etc.).

In toate cazurile, se va cita sursa, autorul documentelor (care poate varia functie de document si sa ne contactati inainte de de orice utilizare), referinta originala daca utilizarea priveste o carte un text sau un document scris, numele proprietarului drepturilor, autorul fotografiilor sau ilustratiilor si referinta adresei web a AEPN (http://www.ecolo.org).

Va vom raspunde imediat la cereri si va vom autoriza sau nu, sa utilizati sau reproduce informatia ceruta si va vom da precizarile necesare despre conditiile specifice pentru utilizarea lor.

Pentru articolele de presa (ziare, reviste...), va putem trimite prin e-mail fotografii cu o rezolutie mai buna decat cele prezentate pe web site. Procedura este aceiasi : contactati AEPN : copyright-roAecolo.org (spam prevention: replace A by @ in the e-mail address before sending the message) si mentionati in cerere numele fisierului (vezi navigation bar cand navigati in pagina respectiva sau clickati pe imagine sau fotografie pentru a apare numele).

Pentru mai multe informatii contactati: copyright-roAecolo.org (spam prevention: replace A by @ in the e-mail address before sending the message)

Prezentarea AEPN