Copyright

betreffende de rechten voor gebruik of reproductie van teksten, illustraties en foto's weergegeven op deze site

 

Alle rechten voorbehouden voor alle landen, voor alle teksten alsmede illustraties, foto's en documenten weergegeven op deze website. De teksten, illustraties, foto's en documenten zijn het eigendom van de respectievelijke auteurs.

Ieder gebruik, voor welk doel dan ook, van de teksten, documenten, foto's en informatie hier gepresenteerd, zelfs als het slechts een deel van de informatie betreft, kan alleen met vooraf gegeven en schriftelijke toestemming van de auteur van de betreffende documenten en van de eigenaar van de rechten of van een andere gemachtigde persoon.

Onder gebruik wordt verstaan: het archiveren, verzenden of reproduceren van alle of een gedeelte van de informatie in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld gedrukte vorm, virtuele vorm, als computerbestanden, informatie in electronische vorm of in enige andere vorm, of enige andere vorm van gebruik van de hier gepresenteerde informatie.

Voor enig gebruik van de teksten, illustraties, foto's en documenten kunt u contact opnemen met EVK per post, telefoon, fax (gegeven op de homepage van de website) of per e-mail (spam prevention: replace A by @ in the e-mail address before sending the message) waarin u de volgende zaken vermeldt: uw identiteit, adres, e-mail, de motivatie van uw verzoek, welke teksten, foto's, illustraties of documenten u wilt gebruiken of reproduceren, wanneer en hoe lang u betreffende informatie wilt gebruiken, in welke vorm (bijvoorbeeld: drukken in een tijdschrift, voor TV- of radio-uitzendingen, verspreiden per e-mail, een adressenlijst of een forum op het internet, op een CD zetten, citeren in een boek etc.), het type en gebruik van de geplande distributie (eenmalig of meerdere malen, aantal kopiÎn van een gedrukt tijdschrift, publiek voor een TV- of radio-presentatie, aantal leden in de adressenlijst, URL en aantal bezoekers van een website, etc.).

In alle gevallen is het noodzakelijk dat u de volgende zaken vermeldt: bron, de auteur van de documenten (welke kan verschillen per document en waarvoor u dus contact met ons moet opnemen voor gebruik), de originele referentie als het een boek, tekst of geschreven document betreft, de naam van de eigenaar van de rechten en de vermelding van het internetadres van EVK (http://www.ecolo.org).

Wij zullen uw verzoek spoedig beantwoorden en u toestaan, of niet, om de betreffende informatie te gebruiken of te reproduceren. Tevens geven wij u alle noodzakelijke informatie over vermeldingen die gerespecteerd moeten worden en de specifieke voorwaarden voor dit gebruik.

Voor persartikelen (kranten, tijdschriften, etc.), kunnen wij u per e-mail foto's sturen met een betere resolutie dan die gepresenteerd op deze website. De procedure blijft hetzelfde. Neem contact op met EVK: copyright-nlAecolo.org (spam prevention: replace A by @ in the e-mail address before sending the message) en vermeld in uw verzoek de naam van de betreffende bestanden (zie de navigatiebalk van uw browser terwijl u de betreffende pagina geopend heeft en klik op of wijs naar de illustratie of foto om de naam te zien).

Voor meer informatie neem contact op met: copyright-nlAecolo.org (spam prevention: replace A by @ in the e-mail address before sending the message)

 

Terug naar menu